Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
267428
Hôm nay
64
Đang truy cập
2

hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ

- Câu hỏi:
Kính gửi Ban Biên tập: Tôi là cán bộ phụ trách văn hóa tại cơ sở, xin hỏi các anh chị về các bước để thành lập một Câu lạc bộ?
- Phần trả lời của Ban Biên tập:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ 
THUỘC (TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. ĐÀ NẴNG)
        1/ ĐIỀU TRA NHU CẦU (Có số lượng trên 20 người có cùng chung một sở thích về loại hình nào đó, đảm bảo cho việc thành lập CLB và tổ chức hoạt động có hiệu quả);
        2/ VẬN ĐỘNG CÁC THÀNH VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI;
        3/ LẬP DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP CLB (BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI);
        4/ DANH SÁCH HỘI VIÊN CLB BAN ĐẦU;
        5/ SOẠN THẢO NỘI QUI – QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ (Mục đích, tôn chỉ hoạt động, điều kiện hoạt động, Hội viên, điều kiện kết nạp Hội viên, điều lệ hoạt động của CLB của Hội viên…);
        6/ ĐƠN XIN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ (Gửi cơ quan chủ quản);
        7/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG KỂ TỪ KHI DỰ KIẾN LỄ RA MẮT CLB;
        8/ CƠ QUAN CHỦ QUẢN XEM XÉT RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VÀ CÔNG NHẬN BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI;
        9/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ LỄ THÀNH LẬP VÀ RA MẮT CLB.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ
Ban Biên tập xin giới thiệu và hướng dẫn Quy trình chung về thành lập CLB như sau:
        I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP:
        1. Số lượng thành viên CLB: từ 20 người trở lên
        2. Có các thành viên sáng lập, bao gồm:
        + Thành viên sáng lập là những người năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm ban đầu xây dựng CLB, tích cực vận động để xây dựng CLB;
        + Chủ nhiệm CLB: là người quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của CLB, Chủ nhiệm CLB phải là người tâm huyết với CLB, có sự nhiệt tình, xông xáo, hết lòng với CLB, có đủ khả năng điều hành CLB. Chủ nhiệm lâm thời do các thành viên sáng lập đề nghị;
        + Các thành viên sáng lập họp đề nghị BCN lâm thời, gồm có: Các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên là những cánh tay đắc lực của Chủ nhiệm CLB, tham mưu, giúp đỡ Chủ nhiệm tổ chức các hoạt động và tiến hành các công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị thành lập CLB;
        + BCN lâm thời tổ chức hoạt đông trong thời gian 06 tháng, sau đó tổ chức Đại hội và bầu ra BCN mới.
        II. QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ:
Để thành lập 01 CLB, cần thực hiện các bước:
Bước 1: Điều tra nhu cầu sở thích của các loại hình muốn thành lập, điều tra bằng phiếu hoặc bằng phỏng vấn, xét thấy trong công chúng có nhu cầu về loại hình nào đó thì tiến hành thành lập;
        - Tìm các thành viên sáng lập;
        - Xây dựng qui chế và kế hoạch hoạt động của CLB;
        - Danh sách Ban Chủ nhiệm lâm thời;
        - Các thành viên sáng lập và BCN lâm thời cần tổ chức buổi họp để đưa ra được kế hoạch hoạt động, trao đổi, thảo luận dự thảo Quy chế về tổ chức hoạt động của CLB trong thời gian 06 tháng đầu hoặc một năm;
        - Chủ nhiệm lâm thời làm tờ trình xin thành lập CLB và gửi hồ sơ thành lập cho cấp có thẩm quyền cho phép (Nếu CLB hoạt động ở các Trung tâm Văn hóa – Thể thao trình cho Ban Giám đốc xem xét và ra Quyết định thành lập);
        a. Kế hoạch hoạt động:
        Kế hoạch hoạt động bao gồm các nội dung cơ bản sau: (lưu ý những nội dung sau chỉ mang tính hướng dẫn, CLB có thể có những nội dung khác phù hợp với tình hình của mình)
Nhân sự:
        Bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm, các ủy viên và phân công công việc cho mỗi thành viên ( Tổ chức, hoạt động phong trào, chuyên môn, tài chính…)
Tài chính: dựa vào hội phí và vận động xây dựng quỹ thông qua tài trợ…
        Đề ra kế hoạch hoạt động theo tháng, quí; hoạt động định kỳ, hoạt động đột xuất…
        Hồ sơ thành lập CLB gồm có:
                - Đơn xin thành lập CLB 
                - Dự thảo Điều lệ qui chế về tổ chức và hoạt động của CLB (Có qui chế mẫu kèm theo)
                - Bảng tổng hợp danh sách các thành viên sáng lập ban đầu và hội viên nếu có 
                - Kế hoạch hoạt động
        Bước 2: Tổ chức ra mắt CLB:
        Sau khi có Quyết định thành lập CLB và công nhận Ban chủ nhiệm lâm thời của cấp có thẩm quyền, Ban Chủ nhiệm lâm thời chọn thời điểm thích hợp để tiến hành lễ ra mắt CLB.
        + Lễ ra mắt CLB gồm những nội dung sau:
        - Thành phần tham dự: Toàn thể thành viên của CLB, đại biểu, khách mời
        - Chương trình Lễ ra mắt:
                1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
                2. Công bố Quyết định thành lập
                3. Trao Quyết định và ra mắt Ban Chủ nhiệm
                4. Một đại diện Ban chủ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ
                5. Thông qua Quy chế hoạt động
                6. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
                7. Đại diện BCN lên phát biểu tiếp thu ý kiến

        Bước 3: CLB tiếp tục hoạt động và phát triển:
        - Sau Lễ ra mắt, Ban Chủ nhiệm và các thành viên CLB bàn bạc, thống nhất kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ và định kỳ sinh hoạt trong mỗi tháng, quí, năm…cho phù hợp với đặc thù công việc của CLB, cần chú trọng đến nội dung sinh hoạt sao cho có chất lượng và hiệu quả;
        - Đề ra phương hướng và tỉ lệ phát triển số lượng thành viên cũng như làm đa dạng và phong phú các hoạt động của CLB trong thời gian tiếp theo.
Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản cho các bước thành lập một CLB, khi cần hướng dẫn chi tiết, xin mời liên hệ với Phòng Nghệ thuật quần chúng - Trung tâm Văn hóa thành phố , ĐT: 0511.3898147


Thực hiện: Cao Tấn Ngọc - Lệ Hằng

Các tin liên quan:

Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất