Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
267234
Hôm nay
20
Đang truy cập
2

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức năng và Nhiệm vụ :

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức, bộ máy, biên chế, lao động của đơn vị; lập phương án, kế hoạch, quy hoạch về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Thực hiện và kiểm tra công tác lao động tiền lương, chế độ, chính sách cho CBCCVC và người lao động của đơn vị;

- Tham mưu cho Giám đốc công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị;

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước;

- Tổng hợp, xây dựng, theo dõi và lập các báo cáo việc thực hiện chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao theo quy định;

- Phụ trách công tác lễ tân, tiếp khách trong các ngày lễ, tết, hội nghị; thực hiện về nghi thức của cơ quan nhà nước, xây dựng cơ quan văn hóa;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; sửa chữa, mua sắm, bảo quản trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm của đơn vị;

- Quản lý xe, đảm bảo phương tiện đi lại cho cán bộ của đơn vị khi đi công tác;

- Phối hợp với các phòng, ban (Ban thanh tra nhân dân, BCĐ xây dựng cơ quan văn hóa, BCĐ triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở,…) kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy cơ quan, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đon vị;

- Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy của đơn vị;

-Tham mưu cho lãnh đạo, quản lý và điều hành các công tác tài chính của đơn vị.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo hàng tháng và quyết toán theo định kỳ với cơ quan cấp trên;

- Quản lý các nguồn kinh phí của đơn vị, thực hiện đầy đủ rành mạch các nguyên tắc thủ tục hành chính;

- Cân đối, phân bổ kinh phí cho các nhu cầu của đơn vị, hướng dẫn kiểm tra thực hiện kế hoạch và các chế độ tài chính do Nhà nước ban hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đúng nguyên tắc, đúng pháp luật;

- Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hạch toán kế toán, quản lý tài chính trong nội bộ đơn vị;

- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ việc thu, chi của đơn vị, thực hiện doanh thu hoạt động sự nghiệp và các khoản chi cho con người;

- Theo dõi,tính khấu hao tài sản đang sử dụng trong đơn vị ;

Tham mưu cho giám đốc xây dựng kế hoạch, tìm kiếm đối tác hợp, đồng tổ chức biểu diển nghệ thuật, tổ chức sự kiện, hội nghị và sắp xếp lịch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. Quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của đơn vị

- Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị phục vụ biểu diễn khác

- Thực hiện nôi dung, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức biểu diễn

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.


Các phòng liên quan:
Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất