Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
267234
Hôm nay
20
Đang truy cập
2

Phòng Nghệ Thuật Quần Chúng

Chức năng và Nhiệm vụ :

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác văn hóa-văn nghệ quần chúng, phương pháp công tác câu lạc bộ; tổ chức các loại hình văn hóa-nghệ thuật, phối hợp thực hiện các dịch vụ văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

-Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, huởng dẫn. vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

-Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất luợng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đổi với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

- Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội văn nghệ quân chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hưởng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa - nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

-Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản săc văn hóa dân tộc; tố chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ở cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng, mở các lớp năng khiếu về văn hóa-nghệ thuật.

- Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tồ chức các dịch vụ văn hóa-nghệ thuật, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Văn hóa giao.


Các phòng liên quan:
Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất