Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
267234
Hôm nay
20
Đang truy cập
2

Đội Tuyên truyền Lưu động

Chức năng và Nhiệm vụ :

Tham mưu  cho lãnh đạo Trung tâm xây dựng nội dung, hình thức hoạt động, thực hiện việc tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, quý.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở cớ sở.

- Phối hợp với các cơ quan ban, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phối hợp với các cơ quan ban, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các chuyên viên, kỷ thuật viên.

- phối hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng .

- Tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, pháp luật của nhà nước.

-thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo trung tâm giao.


Các phòng liên quan:
Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất