Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
267427
Hôm nay
63
Đang truy cập
2

Quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích Hải Vân quan

          UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan nhằm tăng cường vai trò của các cơ quan, đơn vị của thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích này; bảo đảm việc quản lý, phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ di tích của người dân và du khách...
          Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan, triển khai công tác cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích, dựng biển giới thiệu và bản đồ khoanh vùng bảo vệ theo hồ sơ di tích; lập quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo, bảo quản và phục hồi di tích Hải Vân quan với phát triển du lịch bền vững; tiến hành lập hồ sơ ưu tiên tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang các hạng mục công trình trọng điểm, cấp thiết; nghiên cứu thăm dò và thám sát khảo cổ các hạng mục công trình, xác định nền móng, kiến trúc, mẫu thức trang trí để tạo cơ sở khoa học, bảo đảm tính chân xác trong việc tu bổ, tôn tạo các yếu tố gốc gắn liền với di tích Hải Vân quan; tổ chức hội nghị khoa học các chuyên gia, nhà nghiên cứu ở hai địa phương và Trung ương về di tích Hải Vân quan.
          UBND thành phố cũng giao Sở VH-TT tham mưu UBND thành phố về việc phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ xếp hạng Hải Vân quan là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Ban quản lý để lập và triển khai kế hoạch bố trí lực lượng quản lý, bảo vệ môi trường, phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự nhằm phục vụ cộng đồng và khách du lịch. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa gắn liền với di tích Hải Vân quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.
DÂN HÙNG      
Nguồn: Baodanang.vn

Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất