Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
276016
Hôm nay
116
Đang truy cập
2

Xã hội hóa hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn

          UBND thành phố vừa thống nhất ban hành danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2018. Theo đó, kinh phí tổ chức các hoạt động nêu trên từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 của các đơn vị và nguồn xã hội hóa.
          UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận Hải Châu và Sơn Trà tham gia phối hợp tổ chức theo danh mục đã được thống nhất; chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức năm 2017; chú trọng tuyên truyền, tăng cường nguồn kinh phí xã hội hóa.
          UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện; chủ động đề xuất UBND thành phố các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất tổ chức thí điểm hoạt động mới và danh mục các hoạt động trong những năm tiếp theo.
DÂN HÙNG     
Nguồn: Báo Đà Nẵng

Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất